Креативен приод кон станбеното прашање со архитектурата на

Архитектонска фирма лоцирана во Мадрид Архитектура на ГО ги обедини најдобрите специјалисти за изградба Торсан за создавање на својот проект SAVMS, модуларни системи за домување. Флексибилноста на системот им овозможува на корисниците да изберат дом на сопствениот дизајн, додека пристапот значително ќе ги намали трошоците за поефикасни инвестиции.

Според граѓанските организации, проектирање, производство и изградба на секој модул - это удивительно быстрый и не ресурсоёмкий процес. После того как клиент выбрал свой предпочтительный формат (а это около 10 вариантов), выбирается предпочитаемый тип отделки. граѓанските организации делает подробные чертежи, необходимые для разработки и строительства. Всего процес трае околу една недела.

Структура челична рамка и панели е направена и претходно се собира во фабриката за три дена, и конечно се ќе се состави на самото место, кое ќе трае уште една недела. Вкупно по три недели ќе стане сопственик на вашата куќа за дизајн.

Фотогалерија Вкупно | 29 слики Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО Креативный подход к жилищному вопросу с Архитектура на ГО

LEAVE ANSWER