Дарија гирен - одличен почеток

Дарија Гирен фотограф од Минск, ангажиран во фотографија во различни жанрови: детска фотографија, портрет, свадба слика. Сепак, јас привлече внимание на девојката, бидејќи на серија на дела многу слични на работа Кристина Отеро. Портрети со овошје и светла шминка. Овој пристап кон портретите е многу добар, експресивен и убав.

Фотогалерија Вкупно | 6 фотографии Дарија Гирен - одличен почеток Дарија Гирен - одличен почеток Дарија Гирен - одличен почеток Дарија Гирен - одличен почеток Дарија Гирен - одличен почеток Дарија Гирен - одличен почеток

LEAVE ANSWER