Нежност и страст во делата на алексеј баздарев, германија

Всушност Алексеј Бездарев фотограф од Москва, Русија, но сега живее и работи во Германија. Тука течат руските таленти, иако ако е добро да се мисли дека тие течат не само во Германија, туку и во други, а не во такви земји.

Од професионална гледна точка, Алекс практикува моден, како и Ново и портрет.

Фотогалерија Вкупно | 16 слики Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија Нежност и страст во делата на Алексеј Баздарев, Германија

LEAVE ANSWER