Прекрасни филмски фотографии од овен лутер

Овен Лутер е млад љубител на фотографија од југоисточна Пенсилванија. Тој почнал да студира фотографија не толку одамна и му дал предност на филмската фотографија, тврдејќи дека има свој посебен карактер и стил што не е и не може да биде во дигиталната фотографија.

Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер

Елегантна гранка на розови цвеќиња

Исклучителни розови цвеќиња

Макрофото од Овен Лутер

Делата на Овен Лутер се полни со топлина и љубезност, радост и насмевки. Постојат два главни стилови во кои тој работи: портрет и пејзаж, и покрај тоа, неговите дела, исто така, покажуваат и други стилови, но во помала мера.

Фотогалерија Вкупно | 18 слики Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер Прекрасни филмски фотографии од Овен Лутер

LEAVE ANSWER