Снежана студио-стан во стокхолм со површина од 39 кв.м.

Овој еднособен стан во Стокхолм, Шведска, може да биде одличен пример мала просторна организација. Нејзината површина е само 39 кв.м. и се наоѓа во зграда изградена на крајот на векот, што значи прилично високи тавани, поделба во простории и присуство на коридори. Немаше повторен развој организација на отворен простор, но станот изгледа пријатно и светло.

Фотогалерија Вкупно | 9 слики Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м. Снежана студио-стан во Стокхолм со површина од 39 кв.м.

LEAVE ANSWER